คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

หัวหน้าสายวิชา

รศ.นันทนา เลิศประสบสุข

โทรศัพท์ 034-281105-7 ต่อ 7521

อีเมล kpsnnl@ku.ac.th

ข้อมูลภาษาไทย
คลิ้กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Version
Assoc.Prof. Nuntana Lertprasopsuk
Click for more information

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม

โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7508

อีเมล faaspsk@ku.ac.th

ข้อมูลภาษาไทย
คลิ้กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Version
Prasong Kalayanathum,Ph.d.
Click for more information

 

 

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.โชติมา แก้วกอง

โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7511

อีเมล chotimakk@yahoo.com

ข้อมูลภาษาไทย
คลิ้กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Version
Chotima Keawkong,Phd
Click for more information

อาจารย์ประจำ

อ.สุภณิดา พวงผกา

โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7509

อีเมล faassdp@ku.ac.th

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.พัชรา จตุรโกมล

โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7513

อีเมล papaisud@hotmail.com

faaspcr@ku.ac.th

ข้อมูลภาษาไทย
คลิ้กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Version
Miss Patchara Jaturakomol
Click for more information

 

อาจารย์ประจำ

อ.กฤช วีรกุล

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ ณ University of Bristol สหราชอาณาจักร

อีเมล faaskwk@ku.ac.th

ข้อมูลภาษาไทย
คลิ้กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Version
Mr. Krist Weerakun
Click for more information

 

 

 

เจ้าหน้าที่การเงิน

กฤษณะ พึ่งนุสนธิ์

โทรศัพท์ 034-281-105 ต่อ 7503-4

อีเมล faaskpn@ku.ac.th